کاتالوگ

محصولات عالیفرد

آبمیوه ۱۰۰ درصد طبیعی

قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۱۰۰۰/ نوع بسته بندی: اولترا اج 

واحد بسته بندی: کارتن/تعداد پاکت در کارتن: ۱۲ عدد

ابعاد بسته بندی: ۲۷×۱۶×۴۰/وزن واحد بسته بندی: ۱۳/۶ کیلوگرم

آبمیوه ۱۰۰ درصد طبیعی(طرح قدیم)
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۱۰۰۰/ نوع بسته بندی: کامبی فیت 

واحد بسته بندی: کارتن/تعداد پاکت در کارتن: ۱۲ عدد

ابعاد بسته بندی: ۲۷×۱۶×۴۰/وزن واحد بسته بندی: ۱۳/۶ کیلوگرم

آبمیوه ممتاز

وزن خالص(میلی لیتر):۱۰۰۰/ نوع بسته بندی: کامبی فیت 

واحد بسته بندی: کارتن/تعداد پاکت در کارتن: ۱۲ عدد

ابعاد بسته بندی: ۲۷×۱۶×۴۰/وزن واحد بسته بندی: ۱۳/۶ کیلوگرم

نکتار
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۱۰۰۰/ نوع بسته بندی: کامبی فیت 

واحد بسته بندی: کارتن/تعداد پاکت در کارتن: ۱۲ عدد

ابعاد بسته بندی: ۲۷×۱۶×۴۰/وزن واحد بسته بندی: ۱۳/۶ کیلوگرم

نوشیدنی
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۱۰۰۰/ نوع بسته بندی: اولترا اج 

واحد بسته بندی: کارتن/تعداد پاکت در کارتن: ۱۲ عدد

ابعاد بسته بندی: ۲۷×۱۶×۴۰/وزن واحد بسته بندی: ۱۳/۶ کیلوگرم

۲۰۰ سی سی پاکتی
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۲۰۰/ نوع بسته بندی: تتراپ 

واحد بسته بندی: کارتن/تعداد پاکت در کارتن: ۳۶ عدد

ابعاد بسته بندی: ۱۳×۲۱×۳۷/وزن واحد بسته بندی: ۸/۲ کیلوگرم

کودک
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۲۰۰/ نوع بسته بندی: تتراپک 

واحد بسته بندی: کارتن/تعداد پاکت در کارتن: ۳۶ عدد

ابعاد بسته بندی: ۱۳×۲۱×۳۷/وزن واحد بسته بندی: ۸/۲ کیلوگرم

۲۰۰ سی سی شیشه
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۲۰۰/ نوع بسته بندی: شیشه 

واحد بسته بندی: شرینک/تعداد بطری در شرینک: ۱۲ عدد

ابعاد بسته بندی: ۲۱.۵×۱۶×۱۸/وزن واحد بسته بندی: ۴/۵ کیلوگرم

اسموتی
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۳۰۰/ نوع بسته بندی: بطری پت 

واحد بسته بندی: شرینک/تعداد بطر در شرینک: ۱۲ عدد

ابعاد بسته بندی: ۲۴×۱۵×۲۲/وزن واحد بسته بندی: ۴/۸ کیلوگرم

میکس
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۷۵۰/ نوع بسته بندی: بطری پت 

واحد بسته بندی: شرینک/تعداد بطر در شرینک: ۶ عدد

ابعاد بسته بندی: ۲۴×۱۵×۲۲/وزن واحد بسته بندی: ۴/۸ کیلوگرم

۳۰۰ سی سی پت
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۳۰۰/ نوع بسته بندی: بطری پت 

واحد بسته بندی: شرینک/تعداد بطر در شرینک: ۶ عدد

ابعاد بسته بندی: ۲۴×۱۵×۲۲/وزن واحد بسته بندی: ۴/۸ کیلوگرم

۷۵۰ سی سی پت
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۷۵۰/ نوع بسته بندی: بطری پت 

واحد بسته بندی: شرینک/تعداد بطر در شرینک: ۶ عدد

ابعاد بسته بندی: ۲۴×۱۵×۲۲/وزن واحد بسته بندی: ۴/۸ کیلوگرم

کول شیشه
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۳۲۰/ نوع بسته بندی: بطری شیشه ای 

واحد بسته بندی: سینی و شرینک/تعداد بطر در شرینک: ۱۲ عدد

ابعاد بسته بندی:۲۴.۷×۱۸.۴×۲۴.۴/وزن واحد بسته بندی:۷کیلوگرم

کول پت
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۱۰۰۰/ نوع بسته بندی: بطری پت 

واحد بسته بندی: شرینک/تعداد بطر در شرینک: ۶ عدد

ابعاد بسته بندی: ۲۴×۱۶×۳۰/وزن واحد بسته بندی: ۶/۷ کیلوگرم

مالت شیشه
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۳۲۰/ نوع بسته بندی: بطری شیشه ای 

واحد بسته بندی: سینی و شرینک/تعداد بطر در شرینک: ۱۲ عدد

ابعاد بسته بندی:۲۴.۷×۱۸.۴×۲۴.۴/وزن واحد بسته بندی:۷کیلوگرم

مالت پت
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۱۰۰۰/ نوع بسته بندی: بطری پت 

واحد بسته بندی: شرینک/تعداد بطر در شرینک: ۶ عدد

ابعاد بسته بندی: ۲۴×۱۶×۳۰/وزن واحد بسته بندی: ۶/۷ کیلوگرم

سیروپ
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۶۰۰/ نوع بسته بندی: بطر شیشه ای 

واحد بسته بندی: کارتن/تعداد بطر در کارتن: ۶ عدد

ابعاد بسته بندی: ۲۸×۲۱×۲۸/وزن واحد بسته بندی: ۱۳/۸ کیلوگرم

شربت میوه ای
قبل
بعدی

وزن خالص(میلی لیتر):۶۰۰/ نوع بسته بندی: بطر شیشه ای 

واحد بسته بندی: کارتن/تعداد بطر در کارتن: ۶ عدد

ابعاد بسته بندی: ۲۸×۲۱×۲۸/وزن واحد بسته بندی: ۱۳/۸ کیلوگرم

شربت میوه ای (گالن ۲ لیتری)
قبل
بعدی

وزن خالص(کیلوگرم):۲ / نوع بسته بندی: گالن 

واحد بسته بندی: شرینک/تعداد گالن در کارتن: ۴ عدد

ابعاد بسته بندی:۲۲×۲۰×۲۷/وزن واحد بسته بندی:۸.۴ کیلوگرم

شربت میوه ای (گالن ۳ لیتری)
قبل
بعدی

وزن خالص(کیلوگرم):۳ / نوع بسته بندی: گالن 

واحد بسته بندی: شرینک/تعداد گالن در کارتن: ۴ عدد

ابعاد بسته بندی:۲۵×۲۱×۳۰/وزن واحد بسته بندی:۸.۴ کیلوگرم

شربت میوه ای (گالن ۱۳ لیتری)
قبل
بعدی

وزن خالص(کیلوگرم):۱۳ / نوع بسته بندی: گالن 

واحد بسته بندی: تکی/تعداد گالن در کارتن: ۱ عدد

ابعاد بسته بندی:۳۰×۱۵×۲۵/وزن واحد بسته بندی:۱۳.۷ کیلوگرم

    شرکت های تولید کننده

راه های ارتباطی:
آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، کوچه علوی، پلاک ۲ 
کدپستی: ۱۵۹۹۹۴۴۳۱۱
تلفن: ۵-۸۸۸۰۰۸۹۲-۰۲۱
فکس: ۸۸۸۹۷۴۲۶-۰۲۱
ایمیل: info@sayesaman.com

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پخش سایه سمن(سهامی خاص) می باشد.

Skip to content