فرصت شغلی برای

در این بخش شما می توانید با توجه به مهارت ها و سوابق شغلی خود، فرم ذیل را تکمیل نموده و پس از بررسی و طی مراحل گزینش و استخدام ، عضو خانواده بزرگ سایه سمن شوید.

فراخوان استخدام

فرآیند استخدامی شرکت پخش سراسری سایه سمن

بررسی عمومی درخواست های دریافتی

در این مرحله فرم های تکمیل شده استخدامی توسط واحد منابع انسانی شرکت مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار می گیرد.

دعوت به مصاحبه عمومی و تخصصی

در این مرحله از متقاضیانی که فرم های ایشان تایید اولیه شده است برای انجام مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت می شود.

ارزیابی ویژگی های شخصیتی و سطح مهارت های عمومی

در این مرحله متقاضیان از نظر ویژگی های شخصیتی و مهارت های عمومی مورد ارزیابی و آزمون قرار می گیرند.

تایید و تصویب استخدام متقاضی

در این مرحله در صورت تایید، متقاضی واجد شرایط شناخت شده و اقدام به جذب و استخدام می شود.

اعلام به متقاضی و دریافت مدارک

در این مرحله جهت ارائه مدارک هویتی و تحصیلی و طی مراحل طب کار و … به متقاضی اعلام می شود.

شروع به کار و جامعه پذیری

حضور در خانواده بزرگ سایه سمن

    شرکت های تولید کننده

راه های ارتباطی:
آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، کوچه علوی، پلاک ۲ 
کدپستی: ۱۵۹۹۹۴۴۳۱۱
تلفن: ۵-۸۸۸۰۰۸۹۲-۰۲۱
فکس: ۸۸۸۹۷۴۲۶-۰۲۱
ایمیل: info@sayesaman.com

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پخش سایه سمن(سهامی خاص) می باشد.

Skip to content